การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ประกาศ ! ผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน เขียนโดย Super User 510
2 ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน *หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงวันที่สอบ เขียนโดย Super User 439
3 ประกาศ ! วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานทะเบียน) เขียนโดย Super User 699
4 ประกาศ ! ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาการบัญชี เขียนโดย Super User 586
5 ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน บัญชี เขียนโดย Super User 313
6 รายละเอียดค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 543
7 ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน บัญชี เขียนโดย Super User 604
8 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ (ทล.บ.)(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 383
9 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 625
10 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 553

Page 1 of 11

Tech_room_59

ผู้รับผิดชอบห้องเรียน

ครูอำนาจ หมีแรต 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer Graphic Room by amnaj meerat