hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเข้ารับการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย Super User 13
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 18
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแกนนำและนักเรียน/นักศึกษาแกนนำในการพัฒนาเข้าสู่สถานศึกษา คุณธรรม จริยธรรม เขียนโดย Super User 874
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เขียนโดย Super User 739
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ทุกวันพุธ เขียนโดย Super User 732
วิทยาลัยจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เขียนโดย Super User 778
วิทยาลัยจัดโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาจังหวัดลำปาง-จังหวัดลำพูน ณ วิทยาเทคนิคลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เขียนโดย Super User 311
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ณ จังหวัดชัยนาท เขียนโดย Super User 258
ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้) เขียนโดย Super User 434
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๒๒ พฤจิกายน ๒๕๕๙ เขียนโดย Super User 430

ผู้อำนวยการ

boss.jpg

ลิงค์ด่วน สอศ.


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail :kanvc@kanvc.ac.th.