hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแกนนำและนักเรียน/นักศึกษาแกนนำในการพัฒนาเข้าสู่สถานศึกษา คุณธรรม จริยธรรม เขียนโดย Super User 761
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เขียนโดย Super User 631
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ทุกวันพุธ เขียนโดย Super User 628
วิทยาลัยจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เขียนโดย Super User 672
วิทยาลัยจัดโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาจังหวัดลำปาง-จังหวัดลำพูน ณ วิทยาเทคนิคลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เขียนโดย Super User 255
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ณ จังหวัดชัยนาท เขียนโดย Super User 212
ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้) เขียนโดย Super User 399
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๒๒ พฤจิกายน ๒๕๕๙ เขียนโดย Super User 389
การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ (สายที่3) ระดับภาคกลาง ประจำปี 2559 เขียนโดย Super User 372
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งทักษะระดับ อศจ.กาญจนบุรี เขียนโดย Super User 415

ผู้อำนวยการ

boss.jpg

ลิงค์ด่วน สอศ.


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail :kanvc@kanvc.ac.th.