hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี และวัดเทวสังฆาราม(วัดเหนือ)
 

 

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com