hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ


 

 

ประชุมการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

การประชุมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพ จะจัดการแข่งขันวันจันทร์ที่ 26 พ.ย 61
 
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

 

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com