hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ


 

 

การประเมินมาตรฐาน อวท ระดับดีเด่นระดับจังหวัด

ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วิทยาอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สามารถคลิ๊กดูภาพกิจกรรมได้ที่ ==> คลิ๊ก

..ระบบบริหารสถานศึกษา..


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com