hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ


 

 

อบรมการใช้รถจักรยานยนต์

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ในการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

สามารถคลิ๊กดูภาพกิจกรรมได้ที่ ==> คลิ๊ก

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com