hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ


 

 

เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 

สามารถคลิ๊กดูภาพกิจกรรมได้ที่ ==> คลิ๊ก

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com