hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ


 

 

ทักษะวิชาชีพ ระดับภาคกลาง ลพบุรี

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ประจำภาคการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

สามารถคลิ๊กดูภาพกิจกรรมได้ที่ ==> คลิ๊ก

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com