hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ


 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพ

 

 นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพ เชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครู นักเรียน นักศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมครบตามหลักสูตร
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 16,23 และ 30 มิถุยายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

..ระบบบริหารสถานศึกษา..


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com