hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ


 

 

แสดง # 
ชื่อ
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 2561
ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่ 9
การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพฯ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ทุกวันพุธ
วิทยาลัยจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยจัดโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาจังหวัดลำปาง-จังหวัดลำพูน ณ วิทยาเทคนิคลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ณ จังหวัดชัยนาท

..ระบบบริหารสถานศึกษา..


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com