hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ


 

 

แสดง # 
ชื่อ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
พิธีไหว้ครู ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มอบเกียรติบัตรดีเด่น และทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
คณะทำงานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 17 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วิทยาอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน
อาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖
วันที่ 8-12 เมษายน 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษา จัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ

..ระบบบริหารสถานศึกษา..


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com