การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี เขียนโดย Super User 9
2 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคำขวัญติดต้นไม้ เขียนโดย Super User 58
3 โครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนาและศิปวัฒนธรรม เขียนโดย Super User 193
4 ชมรม โครงการป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์ เขียนโดย Super User 268
5 การแข่งขันทัพษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ประจำปี การศึกษา 2559 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เขียนโดย Super User 250
6 โครงการอาสาสร้างสุขให้เด็ก เขียนโดย Super User 233
7 โครงการ การทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ เขียนโดย Super User 226
8 ประชาสัมพันธ์โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ เขียนโดย Super User 230
9 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานสึกษา เขียนโดย Super User 257
10 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการลูกเสืออาสากำจัดลูกน้ำยุงลาย เขียนโดย Super User 230

Page 1 of 10

Tech_room_59

ผู้รับผิดชอบห้องเรียน

ครูอำนาจ หมีแรต 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer Graphic Room by amnaj meerat