ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาคลุมรหว่างอาคารเรียน 2 - 3 ส่วนที่ 2

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียน ๒-๓ ส่วนที่ ๒

ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ