ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียน 2 - 3 ส่วนที่ 2

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียน ๒-๓ ส่วนที่ ๒

ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ