ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏฺบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 20 ธันวาคม 2561 15:45
เขียนโดย Super User
ฮิต: 669

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏฺบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม