hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ


 

โครงการวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้

ชมรมวิชาชีพการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน ได้จัดทำโครงการวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ลดปริมาณขยะและสิ่งของเหลือใช้ จึงขอเชิญร่วมกิจกรรม ณ อาคาร 2 ห้อง 541 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 12-15 (วันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬา และลานเอนกประสงค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬา และลานเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศผลประกวด KCVSTAR ปวส

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัสกลุ่มวิชา ๓๐๕ และรหัสกลุ่มวิชา ๓๑๑

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัสกลุ่มวิชา ๓๐๕ และรหัสกลุ่มวิชา ๓๑๑

รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ ! รายชืื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ ! รายชืื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

รายละเอียดคลิก

ประกาศ ! รายชืื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒)

ประกาศ ! รายชืื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ประกาศ! รายชืื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ! รายชืื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียดดังแนบ

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ ! ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาการบัญชี
  2. ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน บัญชี
  3. รายละเอียดค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  4. ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน บัญชี
  5. ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ (ทล.บ.)(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2560
  6. ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560
  7. ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560
  8. ประกาศ ! วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 **คลิก**
  9. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภท โควตา (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2560
  10. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภท โควตา (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...

..ระบบบริหารสถานศึกษา..


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com