hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ


 

รายละเอียดค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภท โควตา (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภท โควตา (รอบ2)

ระดับปวช.

ระดับปวส.

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกโควตา
  2. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกโควตา
  3. ประกาศ ! แจ้งการหยุดการเรียนการสอน วันที่ 13-14 ธันวาคม 2559
  4. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สื่อการเรียนการสอน
  5. ประกาศ! ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานทะเบียน และเจ้าหน้าที่งานแผนงานและความร่วมมือ
  6. ประกาศ! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
  7. ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ
  8. ประกาศ ! วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 1.เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 2.เจ้าหน้าที่งานวางแผนงานและงบประมาณ
  9. ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 3
  10. ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 3

..ระบบบริหารสถานศึกษา..


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com