hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ


 

ประกาศ ! ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)รอบ2

ประกาศ  ! ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)รอบ2 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ! ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)รอบ2

ประกาศ ! ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)รอบ2 รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ! ผลกการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)
  2. ประกาศ ! ประกาศผลกการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)
  3. ประกาศ ! ประกาศผลกการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) แก้ไขเพิ่มเติม
  4. ประกาศ ! กำหนดการแข่งขันทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช. และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แข่งขัน
  5. ประกาศ ! วอศ.กจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทำความสะอาด
  6. ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารทั่วไปและงานหลักสูตรการเรียนการสอน (2)
  7. ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม
  8. ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม (2)
  9. ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
  10. ประกาศ! รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการต่ำแหน่งครู

..ระบบบริหารสถานศึกษา..


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com