ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันที่ 15-16 และ 21 สิงหาคม 2556 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

Contribute!
Shop!