การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ 5 กันยายน 2558 ณ ห้องสัมมนา อาคารกาญจนิกา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

 รายละเอียดเพิ่มเติม