การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสัมมนา อาคารกาญจนิกา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

 รายละเอียดเพิ่มเติม