โครงการพัฒนาทักษะเป็นผู้ประกอบการ “การอบรมทางวิชาการ การเขียนแผนธุรกิจ” วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสัมมนา อาคารกาญจนิกา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

 รายละเอียดเพิ่มเติม