การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิถีธรรม วิถีไทยบ้านแม่คุณ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และบริษัทสยามบานาน่า จำกัด (กลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย) ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

 รายละเอียดเพิ่มเติม