ให้การต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ศึกษาดูงานด้านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวันที่ 26 มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม