>>คณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวน “๒๐ ธันวาคม กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส ” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนเมืองกาญจน์ มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก

Ratings
(0)

คณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวน “๒๐ ธันวาคม กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส ” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนเมืองกาญจน์ มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกิจกรรมฯ ณ บริเวณศาลหลักเมืองกาญจนบุรี วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

Related Articles