>> ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นางจิตติมา บุญรอด รองผู้อำนวยการฯ ให้สัมภาษณ์และออกรายการ “NBT Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

Ratings
(0)

ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นางจิตติมา บุญรอด รองผู้อำนวยการฯ ให้สัมภาษณ์และออกรายการ “NBT Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

Related Articles