ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นางจิตติมา บุญรอด นายวิโรจน์ มั่นคง นายพิมล นุชถนอม รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะ ในโอกาสเข้ามาสำรวจพื้นที่ในการแข่งขันกีฬาหมากล้อม

Ratings
(0)

ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นางจิตติมา บุญรอด นายวิโรจน์ มั่นคง นายพิมล นุชถนอม รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะ ในโอกาสเข้ามาสำรวจพื้นที่ในการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องสัมมนากาญจนิกา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

Related Articles