>> นางจิตติมา บุญรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมคณะผู้บริหาร นายวิโรจน์ มั่นคง นายพิมล นุชถนอม รองผู้อำนวยการฯ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ บริเวณหน้าอาคาร ๑ วิทยาลัยอาชีวศึก

Ratings
(0)

นางจิตติมา บุญรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมคณะผู้บริหาร นายวิโรจน์ มั่นคง นายพิมล นุชถนอม รองผู้อำนวยการฯ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ บริเวณหน้าอาคาร ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

Related Articles