>> ดร.สนธิ ภูละมุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี และคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ วิชาชีพและการจัดการศึกษา กั

Ratings
(0)

Related Articles