นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปี และทำบุญอาคารหอประชุมใหม่ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ เมษายนน ๒๕๖๕

Ratings
(0)

Related Articles