นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Ratings
(0)

Related Articles