นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Ratings
(0)

Related Articles