hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ

Who's Online

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์


 

 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
รายละเอียดการลงทะเบียน (ค่าใช้จ่าย)

ระดับ ปวช.    คลิ๊ก
ระดับ ปวส. 1  คลิ๊ก
ระดับ ปวส.2   คลิ๊ก

 

12-06-2562
พานักศึกษาเข้ารับมอบทุนราชประนุเคราะห์

  รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและครูที่ปรึกษา งานแนะแนวนำนักศึกษาเข้ารับมอบทุนราชประนุเคราะห์ จากผู้ว่าราชการจังหวัด  นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์นักศึกษา ปวส.2/3 สาขาการบัญชี  นางสาวสุภาภรณ์  วงศ์พัฒนา คุณครูสุปะวีณ์  สุ่ยหล้า ครูที่ปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
08-06-2562
โครงการส่งเสริมศักยภาพกำลังคนฯ หมู่บ้านวังกะ

  โครงการส่งเสริมศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านวังกะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรีรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
31-05-2562
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินี รัชกาลที่ 10

  ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินี ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายนรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
30-05-2562
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

  กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 30 พ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
27-05-2562
ร่วมไว้อาลัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา ร่วมไว้อาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธงในวันที่ 27 พ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
24-05-2562
ร่วมงานมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  ร่วมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 24 พ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
22-05-2562
สัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

  สัมภาษณ์นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมปริญญาตรีรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
22-05-2562
ผู้อำนวยการปฐมนิเทศ นร./นศ.ฝึกงานในวิทยาลัยฯ

  ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานภายในวิทยาลัยฯรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
21-05-2562
ร่วมพิธีอัญเชิญพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

  ร่วมพิธีอัญเชิญ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มาประดิษฐาน ณ สวนสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี วันที่ 21 พ.ค. 2562 (เวลา 10.30 น. ณ   ศาลหลักเมือง และ 11.30 น. ณ วิทยาลัยเกษตรฯ )รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
14-05-2562
พิธีปิดโครงการ E To E สร้างเว็บขายสินค้าออนไลน์

  พิธีปิดโครงการ E To E แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร สร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
13-05-2562
ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและเปิดภาคเรียน

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีกล่าวต้อนรับและเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
09-05-2562
โครงการE to E สร้างเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์

  โครงการ E to E หลักสูตร การใช้ word press สร้างเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
08-05-2562
ตรวจสุขภาพนร./นศ.ใหม่และนร./นศ.ฝึกงาน

  ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนนักศึกษาใหม่ และนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 8 พฤษภาคม 2562รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
07-05-2562
ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาใหม่

  ปฐมนิเทศและเตรียมคาวมพร้อมนักเรียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 7  พฤษภาคม 2562รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
06-05-2562
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
06-05-2562
กิจกรรมการพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณท่าน้ำแม่กลอง

  กิจกรรมการพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณท่าน้ำแม่กลอง วันที่ 6 พฤษภาคม 2562รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
02-05-2562
ประชุมจัดทำแผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
29-04-2562
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลเข้าศึกษาดูงาน

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล วันที่ 29 เมษายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
25-04-2562
ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ พระบรมราชานุสารีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี วันที่ 25 เมษายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
25-04-2562
Anzac Day

  Anzac Day 25/04/2562 รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
09-04-2562
รับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษา รอบ 2

  รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา  ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบ 2 วันที่ 9 เมษายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
09-04-2562
ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

  ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
08-04-2562
ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ประกอบพิธีบรมราชาภิเษก

  ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 8 เมษายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
06-04-2562
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี

  พิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2562รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
03-04-2562
พิธีเปิดศูนย์ Fixit Center บ้านวังนกแก้ว

  พิธีเปิดศูนย์ Fixit Center ระหว่างวันที่ 30 - 31 และ 1- 4 เมษายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านวังนกแก้ว ต.ไทรโยค จ.กาญจนบุรีรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...

ระบบติดตามผู้เรียน SMIS

....... ศูนย์บ่มเพาะฯ ......


เผยแพร่ผลงาน

ลิงค์ด่วน สอศ

สถิติการเข้าชม

ผู้ชม
773
เนื้อหา
768
เว็บลิงก์
58
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
999351

 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com