hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ

Who's Online

มี 60 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์


 

 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
รายละเอียดการลงทะเบียน (ค่าใช้จ่าย)

ระดับ ปวช.    คลิ๊ก
ระดับ ปวส. 1  คลิ๊ก
ระดับ ปวส.2   คลิ๊ก

 

17-08-2562
อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่  17  สิงหาคม 2562รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
28-07-2562
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเฉลิมพระเกียรติ ร.10

  นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี นำผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จัดขึ้น ณ สนามกีฬาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
09-07-2562
ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษาปริญญาตรี

  ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษาปริญญาตรีวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
08-07-2562
ส่งผู้อำนวยการ ภักดี พรหมเกิด

  ส่งผู้อำนวยการ ภักดี พรหมเกิด ณ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
04-07-2562
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2562

  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2562รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
04-07-2562
กิจกรรม Big Cleaning Day

  กิจกรรม Big Cleaning Day 2562รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
02-07-2562
การติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา

   การติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4  รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
30-06-2562
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพ

   นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพ เชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครู นักเรียน นักศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมครบตามหลักสูตร ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 16,23 และ 30 มิถุยายน 2562รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
27-06-2562
โครงการปิดตำรา เปิดความรู้นอกห้องเรียน

   บริษัทวีเทคคอมพิวเตอร์ ที่มาให้ความรู้ในโครงการปิดตำรา เปิดความรู้นอกห้องเรียน ในหัวข้อ เทคโนโลยี5G สู่การเปลี่ยนผ่าน smart city เมืองแห่งระบบอัจฉริยะ ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
26-06-2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

   กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
20-06-2562
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

  พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
18-06-2562
ประชุมการดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

  ประชุมการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
17-06-2562
ประชุมมูลนิธิเมตตาศิษย์

  ประชุมมูลนิธิเมตตาศิษย์ ณ ห้องเทคโนโลยีบันฑิต วันที่ 17 มิถุนายน 2562รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
16-06-2562
การปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู ปริญญาตรี 2562

  การปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
14-06-2562
เลือกตั้งนายกองค์การฯ ระดับสถานศึกษา 2562

  เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาประจำปีพ.ศ.2562รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
14-06-2562
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
12-06-2562
พานักศึกษาเข้ารับมอบทุนราชประนุเคราะห์

  รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและครูที่ปรึกษา งานแนะแนวนำนักศึกษาเข้ารับมอบทุนราชประนุเคราะห์ จากผู้ว่าราชการจังหวัด  นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์นักศึกษา ปวส.2/3 สาขาการบัญชี  นางสาวสุภาภรณ์  วงศ์พัฒนา คุณครูสุปะวีณ์  สุ่ยหล้า ครูที่ปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
08-06-2562
โครงการส่งเสริมศักยภาพกำลังคนฯ หมู่บ้านวังกะ

  โครงการส่งเสริมศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านวังกะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรีรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
31-05-2562
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินี รัชกาลที่ 10

  ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินี ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายนรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
30-05-2562
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

  กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 30 พ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
27-05-2562
ร่วมไว้อาลัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา ร่วมไว้อาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธงในวันที่ 27 พ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
24-05-2562
ร่วมงานมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  ร่วมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 24 พ.ค. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
22-05-2562
สัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

  สัมภาษณ์นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมปริญญาตรีรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
22-05-2562
ผู้อำนวยการปฐมนิเทศ นร./นศ.ฝึกงานในวิทยาลัยฯ

  ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานภายในวิทยาลัยฯรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more
21-05-2562
ร่วมพิธีอัญเชิญพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

  ร่วมพิธีอัญเชิญ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มาประดิษฐาน ณ สวนสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี วันที่ 21 พ.ค. 2562 (เวลา 10.30 น. ณ   ศาลหลักเมือง และ 11.30 น. ณ วิทยาลัยเกษตรฯ )รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

Read more

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...

ระบบติดตามผู้เรียน SMIS

...งานประกันคุณภาพฯ...


..ระบบบริหารสถานศึกษา..

....... ศูนย์บ่มเพาะฯ ......


เผยแพร่ผลงาน

ลิงค์ด่วน สอศ

สถิติการเข้าชม

ผู้ชม
798
เนื้อหา
784
เว็บลิงก์
58
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1052813

 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com