นายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเนียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fix it Center)

Ratings
(0)

Related Articles