นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี พร้อมผู้บริหาร นายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางกัญญา หมอกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแกนนำลูกเสือวิสา

Ratings
(0)

Related Articles