นายธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี มอบโล่แสดงความยินดี กับคณะครู นักศึกษาในการนำผลิตภัณฑ์แชมพูภูผาสมุนไพร เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๕)

Ratings
(0)

Related Articles