เลขที่ 3055.66 ขอแจ้งคำสั่ง เรื่อง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุเป้นข้าราชการพลเรือนสามัญและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ

Ratings
(0)

คลิกที่ link เพื่ออ่านรายละเอียด

Related Articles