วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
สรุปสถานประกอบการที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ประจำปีงบประมาณ 2561-2565

ที่

รายละเอียด

ระดับชั้น ปวช.

ระดับชั้น ปวส.

ระดับปริญญาตรี

รวม

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

คิดเป็น

ร้อยละ

1

พ.ศ .2561-2565

5

5

-

5

5

-

2

พ.ศ .2562-2566

8

8

-

13

8

60

3

พ.ศ .2563-2567

18

18

18

31

18

62

4

พ.ศ .2564-2568

8

8

15

46

15

33

5

พ.ศ .2565-2569

16

16

18

64

18

28

 

รวม

55

55

51

64

64

46

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
สถานประกอบการที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ประจำปีงบประมาณ 2565
 

ที่

สถานประกอบการ

ระดับชั้น ปวช.

ระดับชั้น ปวส.

ระดับปริญญาตรี

หมายเหตุ

1

บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 91 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตประทุมวัน กรุงเพทมหานคร 10330

-

2561 – 2566

(7 กุมภาพันธ์  2561)

2

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีศึกษาภาคกลาง 4 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  

-

2561 – 2566)

(10 กุมภาพันธ์ 2561)

3

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่ 336/1 ชั้น 3 ถ. แสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

-

2561 – 2566

(20 มีนาคม 2561)

4

โรงเรียนบ้านพุเลียบ  ตั้งอยู่หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

-

2562 – 2567

(27  สิงหาคม  2561)

5

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม เลขที่ 2  ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240

-

2561 - 2566

(27  สิงหาคม  2561)

6

โรงแรม อเวย์ กาญจนบุรี เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา  เลขที่ 99/9 หมู่ 3 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

-

2562 – 2567

(24 กรกฎาคม  2562)

7

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เลขที่ 1 บ้านท่าขนุน  ตำบลบ้านท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี 71180

-

2562 – 2567

(21 มีนาคม 2562)

8

บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) เลขที่ 90 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

-

2562 – 2567

(11 กุมภาพันธ์ 2562)

9

หจก. เค เอส วาย คอมพิวเตอร์ แอนด์ มิวนิเคชั่น เลขที่ 43 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

-

2562 – 2567

(12 กุมภาพันธ์ 2562)

10

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด สาขากาญจนบุรี เลขที่ 284/25 -26 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

-

2562 – 2567

(12 กุมภาพันธ์ 2562)

11

บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 275/7-8 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

-

2562 – 2567

(12 กุมภาพันธ์ 2562)

12

บริษัท พงษ์ไพบูลย์ ไฮเทค จำกัด เลขที่ 342  ถนนปากแรต ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

-

2562 – 2567

(12 กุมภาพันธ์ 2562)

13

ท่าเรือคอมพิวเตอร์ 647 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา หวัดกาญจนบุรี 71000

-

2562 – 2567

(12 กุมภาพันธ์ 2562)

14

บริษัท วีเทค คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 275/7 -8 ถ. แสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมิอง จังหวัดกาญจนบุรี  71000

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

15

บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด  เลขที่ 88 หมู่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญนบุรี 71000

    2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

16

บริษัท เคพีพี การบัญชีภาษีอากร (2003) เลขที่ 99/48 หมู่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง

จังหวัดกาญจนบุรี 71000

    2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

17

บริษัท บัณฑิต การบัญชี จำกัด เลขที่ 150/112 หมู่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71000

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

18

คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท  เลขที่ 89 หมู่ 5 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

19

บริษัท คีรีธาราริเวอร์แคว จำกัด เลขที่ 160/252 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังวัดกาญจนบุรี 71000

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

20

บริษัท ทรู ทัช จำกัด เลขที่ 1 อาคารี พี.ซี ทาวเวอร์ 2 ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

21

บริษัท วี อาร์ พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด 12/1 หมู่ 3 ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

22

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี 49 หมู่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)


วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
สถานประกอบการที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ประจำปีงบประมาณ 2564

ที่

สถานประกอบการ

ระดับชั้น ปวช.

ระดับชั้น ปวส.

ระดับปริญญาตรี

หมายเหตุ

1

บริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 91 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตประทุมวัน กรุงเพทมหานคร 10330

-

2561 – 2566

(7 กุมภาพันธ์  2561)

2

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีศึกษาภาคกลาง 4 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  

-

2561 – 2566)

(10 กุมภาพันธ์ 2561)

3

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 336/1 ชั้น 3 ถ. แสงชูโต ตำบล ปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

-

2561 – 2566

(20 มีนาคม 2561)

4

โรงเรียนบ้านพุเลียบ  ตั้งอยู่หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

-

2562 – 2567

(27  สิงหาคม  2561)

5

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม เลขที่ 2  ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240

 

2561 - 2566

(27  สิงหาคม  2561)

6

โรงแรม อเวย์ กาญจนบุรี เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา  เลขที่ 99/9 หมู่ 3 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

-

2562 – 2567

(24 กรกฎาคม  2562)

7

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เลขที่ 1 บ้านท่าขนุน  ตำบลบ้านท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180

-

2562 – 2567

(21 มีนาคม 2562)

8

บริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) เลขที่ 90 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

-

2562 – 2567

(11 กุมภาพันธ์ 2562)

9

หจก. เค เอส วาย คอมพิวเตอร์ แอนด์ มิวนิเคชั่น เลขที่ 43 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

-

2562 – 2567

(12 กุมภาพันธ์ 2562)

10

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด สาขากาญจนบุรี เลขที่ 284/25 -26 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

-

2562 – 2567

(12 กุมภาพันธ์ 2562)


11

บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 275/7-8 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

-

2562 – 2567

(12 กุมภาพันธ์ 2562)

12

บริษัท พงษ์ไพบูลย์ ไฮเทค จำกัด เลขที่ 342ถนนปากแรต ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี 70110

-

2562 – 2567

(12 กุมภาพันธ์ 2562)

13

ท่าเรือคอมพิวเตอร์ 647 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา

-

2562 – 2567

(12 กุมภาพันธ์ 2562)

14

บริษัท วีเทค คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีจำกัด 275/7 -8 ถ. แสงชูโต ตำบลบ้านเหนือเภอเมิอง จังหวัดกาญจนบุรี  71000

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

15

บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด  เลขที่ 88 หมู่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญนบุรี 71000

    2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

16

บริษัท เคพีพี การบัญชีภาษีอากร (2003) เลขที่ 99/48 หมู่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 71000

    2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

17

บริษัทบัณฑิต การบัญชี จำกัด เลขที่ 150/112 หมู่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71000

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

18

คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท  เลขที่ 89 หมู่ 5 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

19

บริษัท คีรีธาราริเวอร์แคว จำกัด เลขที่ 160/252 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังวัดกาญจนบุรี 71000

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

20

บริษัท ทรู ทัช จำกัด เลขที่ 1 อาคารี พี.ซี ทาวเวอร์ 2 ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

21

บริษัท วี อาร์ พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด 12/1 หมู่ 3 ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

22

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี 49 หมู่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

23

บริษัท ปลากาญจน์ เลขที่ 222 หมู่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

24

โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ เลขที่ 281 หมู่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

25

สถานีตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี เลขที่ 123 ถนนแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

26

บริษัท ว้าว ทูเกเตอร์ จำกัด เลขที่ 60/17 หมู่ 1 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

27

บริษัท โรงแรมริเวอร์แคว จำกัด เลขที่ 284/15-16  ถนนแสงชูโต ตำบล บ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

27

บริษัท ฮิตซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ 168 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

29

Good Time Travel เลขที่ 63/1 ถนนแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

2563 – 2568

(10 กันยายน 2563)

30

โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เลขที่ 80 หมู่ 2 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250

2563 – 2568

(1 พฤษภาคม 2563

31

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เลขที่ 161/1 หมู่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240

2563 – 2568

(30 มิถุนายน 2563)

32

บริษัท มัลลิกา ร.ศ.124 จำกัด 168 หมู่ 5 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

2564 – 2569

(1 ธันวาคม  2564)

33

บริษัท ซี.จี.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เลที่ 393

อาคาร 393 ชั้น 5-6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

2564 – 2569

(17 พฤศจิกายน 2564)

34

Bake A Wish Bakery สาขาโรบินสันกาญจนบุรีเลขที่ 110 หมู่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 71000

2564 – 2569

(1 ธันวาคม  2564)

35

Little Coffee เลขที่81/21 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

2564 – 2569

(1 ธันวาคม  2564)

36

บริษัท Blue Hawaii เลขที่ 277/1 ถนนแสงชูโต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

2564 – 2569

(1 ธันวาคม  2564)

37

บริษัท เทวมันตร์ทรา จำกัด เลขที่ 99/9 หมู่ 3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

2564 – 2569

(1 พฤษาคม 2564)

38

Dheva Manter Resort  เลขที่99/9 หมู่ 3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

-

-

2564 – 2569

(24 ธันวาคม  2564)

39

บริษัท คีรีธารา ริเวอร์แคว จำกัด 433 ถนนแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

-

-

2564 – 2569

(24 ธันวาคม  2564)

40

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 2034/100-107 ชั้น 23-24 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดไหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

-

-

2564 – 2569

(24 ธันวาคม  2564

41

บริษัท ทรู ทัช จำกัด เลขที่ 1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

-

-

2564 -2569

(22 มีนาคม 2564)

42

บริษัท เคเอสวาย คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เลขที่ 43 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านใต้อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

-

-

2564 -2569

(22 มีนาคม 2564)

 43

 

บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 286/84-85-86 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองอำเภอเมือง จังหวัดกาญจบุรี

-

-

2564 -2569

(22 มีนาคม 2564)

44

บริษัท  พงษ์ไพบูลย์ ไฮ-เทค จำกัด 342  ถนนบ้านปากแรต ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโปร่ง จังหวัดราชบุรี 70110

-

-

2564 -2569

(22 มีนาคม 2564)

45

บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 275/7-8 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนืออำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

-

-

2564 -2569

(22 มีนาคม 2564)

46

บริษัท บ้าบิ่น ครีเอชั่น จำกัด 286/225 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

-

-

2564 – 2569

(18 สิหาคม 2564)

 

รวม

37

37

24

98