ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

ประเภทกิจการ

เบอร์โทรศัพท์

๑.

โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน

๔๐๖ หมู่ ๘ ตำบล พนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ธุรกิจพยาบาล

๐๓๔-๖๓๐-๔๐๙

๒.

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อาคารเบอร์ลี่ยูคเกอร์ ๙๙ ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท ๔๒ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ

อาหาร/เครื่องดื่ม

๐๒-๓๖๕-๗๕๐๐

๓.

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

๒๐๓๔/๑๐๐-๑๐๗ ชั้น ๒๓-๒๔ อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตห้วงขวาง กรุงเทพฯ

อาหาร/เครื่องดื่ม

๐๒-๗๘๕-๔๐๐๐

๔.

บริษัท เซ็นทรัล

เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

๓๐๖ อาคารเซ็นทรัลสีลม  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก กทม ๑๐๕๐๐

อาหาร/เครื่องดื่ม

 

๕.

บริษัท ยงเฮาส์ จำกัด

๘๘ หมู่ ๙ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

๐๓๔-๕๒๗๗๗๗

๖.

บริษัท เอกชัย เดสทริบิว ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส สาขากาญจนบุรี)

๓๕๕/๓ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

-

๐๓๔-๖๒๓-๘๒๓

๗.

โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์

๒๘๑  หมู่  ๑  ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ธุรกิจพยาบาล

๐๓๔-๕๘๙-๒๓๓

๘.

โรงพยาบาล

ด่านมะขามเตี้ย

๔๐๓  ตำบลด่านมะขามเตี้ย  อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ธุรกิจพยาบาล

๐๓๔-๖๔๒-๓๔๗

๙.

บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

๒๗๕/๗-๘ ถนนแสงชูโต  ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ธุรกิจพยาบาล

๐๓๔-๕๑๒-๔๐๐

 


 

 

ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

ประเภทกิจการ

เบอร์โทรศัพท์

๑๐.

ผึ้ง - หวาน รีสอร์ท

(แควน้อย)

๑๒๓/๓ หมู่ ๓ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

รีสอร์ท

๐๓๔-๖๓๔-๒๙๕-๓๐๐

๑๑.

โรงแรมเฟลิกส์

ริเวอร์แคว รีสอร์ท

๓๕๕/๓ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โรงแรม

๐๓๔-๖๕๓-๓๖๙

๑๒.

Good Time Travel Service

๖๓/๑ ถนนแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ธุรกิจท่องเที่ยว

๐๓๔-๖๒๔-๔๔๑

๑๓.

R S P Jumbo Travel & Event

๓/๑๓ ถนนเจ้าคุณเณร 

ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี 

ธุรกิจท่องเที่ยว

๐๓๔-๕๑๔-๙๐๖

๑๔.

เจ ทราเวล เซอร์วิส กาญจนบุรี

๘๗ ถนนปากแพรก

ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ธุรกิจท่องเที่ยว

๐๘๑-๘๕๘-๐๒๒๘

๑๕.

กาญจนบุรี ทราเวล เซ็นเตอร์ (KTC)

๓/๑๓ ถนนเจ้าคุณเณร 

ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ธุรกิจท่องเที่ยว

๐๓๔-๕๑๔-๙๐๖

๑๖.

บริษัท มิตรคณิตกรณ์ จำกัด

๙๘๗/๔๗ ตำบลบ้านเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ขายและซ่อมคอมพิวเตอร์

๐๓๔-๕๒๑-๑๘๑-๒

๑๗.

ร้านสมาร์ทคอมพิวเตอร์

๔๘๙  ถนนแสงชูโตใต้ 

ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

ขายและซ่อมคอมพิวเตอร์

๐๓๔-๕๑๒-๘๒๘

๑๘.

บริษัท เค. เอส. วาย. คอมพิวเตอร์ แอนด์

คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

๔๓  ถนนแสงชูโต 

ตำบลท่ามะขาม  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ขายและซ่อมคอมพิวเตอร์

 ๐๘๘-๓๘๕-๙๘๘๕

๑๙.

คำแสด ริเวอร์แคว

รีสอร์ท กาญจนบุรี

๘/๙ หมู่ ๕ ตำบลลาดหญ้า

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

รีสอร์ท

 ๐๘๑-๕๕๘-๐๔๖๘

๒๐.

ผึ้ง - หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา (แควใหญ่)

๗๒/๑ หมู่ ๒ ตำบลท่ามะขาม  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

รีสอร์ท

 ๐๓๔-๖๒๕-๒๗๐-๓