>> ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการวิทยาลัยแสงอาทิตย์ “SOLAR GENERATIONS วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี”

Ratings
(0)

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการวิทยาลัยแสงอาทิตย์ “SOLAR GENERATIONS วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี” โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มกรีนพีช ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายของกองทุนแสงอาทิตย์ เป็นการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป ขนาดผลิตกำลังไฟฟ้า ๑๐ กิโลวัตต์และคาดว่าจะช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า ๖๐,๐๐๐ บาทต่อปี และในระยะเวลา ๒๕ ปี จะลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดย ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี กล่าวรายงานเปิดโครงการดังกล่าว มีกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้โซล่าเซลล์ พิธีส่งมอบแผงโซล่าเซลล์ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี โดยคณะกรรมการกองทุนแสงอาทิตย์ และส่งมอบแผงโซล่าเซลล์ให้กับผู้แทนวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เวทีเสวนาเก้าอี้กลมวิทยาลัยแสงอาทิตย์ กิจกรรม“โซล่าอาชีวะ SOLAR GENERATION” และอบรมความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังเรียนและจบการศึกษาจะได้นำความรู้นำไปประกอบอาชีพในการติดตั้งโซล่าเซลล์ได้ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

Related Articles