นายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย นางพัสตร์วริน กาญจนถาวรวิบูล หัวหน้างานกิจกรรรมนักเรียน นักศึกษา นายปัญญา มีศิริ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา นายพรเทพ กลิ่นแดง ครูที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ เข้าร่วมสัมมนาเช

Ratings
(0)

Related Articles